Spanning

Spanning
Spannende weken: boeken en examens

zondag 29 januari 2017

Boekbesprekingen nieuwe boeken in de mediatheek - boekentips


Regelmatig schaffen we nieuwe boeken aan voor de mediatheek. Veel van die boeken lezen we ook, zodat we ruime kennis hebben van onze collectie en leerlingen goed kunnen adviseren bij hun boekenkeuze. Hieronder drie besprekingen van recent door ons gelezen literatuur en jeugdliteratuur.Af en toe schaffen we ook vakliteratuur aan, zowel voor de mediatheek als voor docenten. De laatste bespreking hieronder betreft het boek "Je hebt wél iets te verbergen",  over de bedreiging van onze privacy in een gedigitaliseerde maatschappij. Verplichte kost voor iedereen die actief is op het internet.
De stalkster - Miriam Rotenstreich

Criminologe Elsemijn verliest haar grote liefde: rechercheur Binck. Binck had een codicil en zijn organen zijn aan een tiental mensen gedoneerd. In een poging hem weer tot leven te wekken brengt Elsemijn, met behulp van een detective alle mensen die organen van hem hebben gekregen bijeen in 1 kamer. De stalkster is een boek over verlies en verlangen. Een boek dat je eigenlijk moet lezen met voorkennis. De schrijfster Mirjam Rotenstreich is getrouwd met schrijver A.F.Th. van der Heijden. Samen hadden zij een zoon, Tonio, die in 2010 op 21-jarige leeftijd is omgekomen bij een verkeersongeluk in Amsterdam. Met dit gegeven in het achterhoofd begrijp je beter waarom dit boek geschreven moest worden. Want hoe graag zou de schrijfster haar zoon Tonio niet terug willen halen? Het boek is verdeeld in 4 hoofdstukken: Heel, In stukken, Vergaren en Bijeen. Het verhaal leest makkelijk weg en begint als een vlot geschreven detective. Maar gaandeweg verliest het verhaal zijn geloofwaardigheid. Om de mensen, die een stukje Binck hebben gekregen bij elkaar te brengen, moet Rotenstreich zich in allerlei bochten wringen. Naast de zoektocht van Elsemijn is er nog een tweede verhaallijn: Binck blijkt geen integere rechercheur te zijn geweest en zijn dood is waarschijnlijk geen ongeluk. Rotenstreich doet het voorkomen alsof Elsemijn een detective inhuurt om de ware reden van Binck's dood te onderzoeken. In eerste instantie geloof je dat als lezer ook, maar al snel begrijp je dat Elsemijn met Binck's "terugkeer" bezig is. Jammer is dat we hierdoor nauwelijks inzicht krijgen in de emotionele toestand van Elsemijn. Zo blijft zij een afstandelijke vrouw met lugubere plannen. Hoewel het verhaal te veel focust op het plot, is het idee origineel en blijft het boek je bij.

Geschikt voor leerlingen vanaf Havo 4/VWO 4

Marga VenVermist  - Helen Vreeswijk

In Memoriam: Helen Vreeswijk; Op 31 oktober jongstleden is de schrijfster Helen Vreeswijk op 55-jarige leeftijd na een ernstige ziekte overleden. Zij schreef meer dan 18 boeken, waaronder veel jeugdthrillers. Bekende titels van haar zijn: 'Chatroom', 'Eerwraak' en 'De stalker'. Vreeswijk werkte tot 2010 bij de politie. Veel van wat zij daar meemaakte verwerkte ze later in haar boeken. Vlak voor haar overlijden is er nog een boek van haar verschenen, met de titel: 'Vermist'. Ook dit boek is te vinden in de Mediatheek. 'Vermist' is het verhaal van Anouk , die samen met vier studiegenoten stage gaat lopen in de Filipijnen. Wat een mooie tijd had moeten worden, verandert in een nachtmerrie, als de meisjes worden ontvoerd en verkocht aan een Indianenstam. In tegenstelling tot de andere boeken van Vreeswijk, speelt dit verhaal zich niet in Nederland af. Alle ingrediënten voor een spannend boek zijn aanwezig: angst, geweld, mannelijke overheersing, bijzondere rituelen en gebruiken, niets blijft de meisjes bespaard. Uiteindelijk wordt Anouk ziek en lijkt zij gered te worden, maar een (goede) afloop wordt ons niet gegund. Het boek is namelijk het eerste deel van een serie. Spannend is het boek zeker, al loopt het verhaal in het midden van het boek een beetje vast. Daar wordt erg veel tijd uitgetrokken voor beschrijvingen. Dit gaat ten koste van de ontwikkeling van de personages, waardoor het verhaal wat onpersoonlijk wordt. Toch wil je als lezer natuurlijk weten hoe het verder gaat. En nu maar hopen dat er toch nog een vervolg komt....

Jeugdliteratuur, niveau D

Marga Ven


En ik herinner me Titus Broederland  -  Auke Hulst

De eeneiige tweelingbroers Broederland wonen samen met hun vader op een afgelegen plek in het bos, ver van de bewoonde wereld. Eén van de broers, “brae”, vertelt zijn herinneringen aan zijn broer Titus en hun leven samen. “Brae” is de zachtere broer, terwijl Titus de hardere is. Ze worden verwaarloosd, aan hun lot overgelaten en gaan niet naar school. Ze zijn “duivelskinderen” ; hun moeder heeft volgens de dorpsbewoners geslapen met de duivel, met de tweeling als resultaat. “…omdat de een een echo was van de ander, even oud, met dezelfde ogen en naar men dacht – want zo luidde de mythe – een gedeelde zwarte ziel. Duivelskinderen”. Na hun geboorte hadden ze gedood moeten worden, omdat ze tweelingen zijn. Dat schrijft het, fundamentalistische, geloof voor. Moeder is in het kraambed overleden en vader heeft ervoor gekozen de kinderen in leven te laten en ver van de vijandige buitenwereld te laten opgroeien. Overdag trekken de broers er samen op uit, steeds een stukje verder.
Na de dood van hun vader worden de broers gedwongen hun woonplek te verlaten en een nomadisch bestaan te leiden: de aarde om hen heen verdwijnt in een geheimzinnig “zinkgat” (ontstaan door boringen naar “aardbloed” - olie), dat alles en iedereen verzwelgt. Ze gaan op pad met niets anders dan de kleren aan hun lijf, hun gitaar en een oude revolver, op zoek naar de zee.
“Brae” ervaart het leven heel anders dan zijn broer Titus. De verteller ziet veel positiefs en heeft goede jeugdherinneringen, terwijl Titus de wereld ervaart als hard en negatief. De verteller houdt zich het liefst op de achtergrond, Titus gaat graag de confrontatie aan en zoekt het gevaar op.
De roman is indrukwekkend door de inhoud: het levensverhaal van twee jongens in een keiharde, vijandige wereld,  waarbij talloze levensvragen centraal gesteld worden. Het is ook indrukwekkend door de vele thema’s, die heel mooi met elkaar verweven zijn. Thema’s als verwaarlozing, eenzaamheid, ontbering, wreedheid, armoede, geweld, geloof (Bible Belt), identiteit, de trek naar het Westen, komen allemaal aan bod op een onnadrukkelijke manier. Tenslotte is de roman indrukwekkend  door de prachtige taal die van hard, kil en rauw moeiteloos overgaat in liefdevol, poëtisch en beeldend. Het verhaal staat vol met oude, vergeten woorden en zelfbedachte woorden.
Een prachtig verhaal dat diep indruk heeft achtergelaten.
Prima geschikt voor jongeren vanaf 4 HAVO/VWO
Ellen Rodrigo

Je hebt wél iets te verbergen – Maurits Martijn en Dimitri Tokmetzis


Met de komst van de huidige gedigitaliseerde samenleving, gedomineerd door Google en Facebook, komt ons recht op privacy steeds meer onder druk te staan. Tegelijkertijd heerst het gevoel dat het allemaal wel mee valt met alle persoonlijke data die op het Internet terug te vinden zijn. Je ziet immers niet welke gegevens van jou bewaard worden en wat er mee gebeurt. “Ik heb niets te verbergen, want ik doe niets illegaals” lijken veel mensen te denken. Onderzoeksjournalisten Maurits Martijn en Dimitri Tokmetzis laten zien dat privacy op dit moment het meest bedreigde mensenrecht is.
Van iedereen die in de digitale wereld actief is worden tal van gegevens verzameld, gekoppeld, verhandeld en bewaard in allerlei databestanden van bedrijven en overheden. Als individu heb je nauwelijks of geen inzicht in deze gegevens. Al je gedrag op Internet wordt gevolgd. “Gratis” toepassingen als Facebook of Whatsapp zijn niet gratis: je betaalt met je data.
Het boek is uitstekend gedocumenteerd, goed en vlot geschreven en goed te begrijpen zonder technologische voorkennis. M.b.v. talloze voorbeelden en anekdotes wordt getoond op welke manieren onze privacy gevaar loopt. Een aanrader voor iedereen die gebruikt maakt van computer en smartphone.
De auteurs zijn onderzoeksjournalisten, o.a. voor De Correspondent.
Opgenomen in de collectie bij vakliteratuur.
Ellen Rodrigodinsdag 24 januari 2017

Jonge Jurylessen in de mediatheek
Tussen september 2016 en april 2017 doen alle tweede klassen van het HWC mee aan het Jonge Juryproject. Dit is een leesbevorderingsproject rondom jeugdboeken die tussen 2015 en nu verschenen zijn. Allemaal nieuwe boeken dus. Om zoveel mogelijk keuze in boeken te bieden, lenen we, ter aanvulling op onze eigen collectie, een collectie bij bibliotheek Amstelland. De mediatheek werkt bij dit project samen met de sectie Nederlands. Alle tweede klassen komen naar de mediatheek voor de start van het project. De boeken worden geïntroduceerd en de leerlingen krijgen een uitleg over hoe ze recensies over de gelezen boeken kunnen vinden. Dat is bij nieuwe boeken soms best lastig. Na de introductie zoeken de leerlingen een boek uit en kunnen ze in de mediatheek op zoek naar achtergrondinformatie over het uitgekozen boek. Als er nog tijd over is, kan er begonnen worden met lezen. Bij dit project werken de leerlingen samen in kleine groepjes. Het eindproduct van deze opdracht is een leesmagazine.

donderdag 11 februari 2016

Een dagje mediatheek - een beeldverslag

Ouders en toekomstige brugklasleerlingen, die wij tijdens de open dagen in onze keurig opgeruimde, maar o zo lege mediatheek ontvangen, vragen dikwijls welke leerlingen van de mediatheek gebruik (mogen) maken, op welke momenten en hoe dat dan in zijn werk gaat. Leerlingen die op de open dagen een rondleiding door de school verzorgen, kunnen dat goed vertellen en zelf vinden wij het ook altijd heel leuk onze gasten het een en ander te laten zien en toe te lichten. Maar beelden geven toch altijd een levendiger beeld van een gewoonlijk levendige mediatheek.


De titel van dit blog klopt niet helemaal, want de foto's zijn van drie verschillende dagen. Ze geven echter een goed beeld van een willekeurige dag in deze periode van het jaar.
De eerste drie foto's zijn genomen op een maandag, eind januari in de toetsweek. Veel bovenbouwleerlingen zochten de rust in de mediatheek om te studeren. Dat kan in de stiltehoek, maar ook op andere manieren. Leerlingen vertellen wel dat ze zich hier beter kunnen concentreren dan thuis, omdat daar meer afleiding is.


Ondertussen gaat het leven van andere leerlingen gewoon door. Tijdens een les komen 2e klassers een 2e hands snelhechter bij ons kopen om hun werkstuk in te leveren en een ander wil graag van een computer gebruik maken. Daarvoor moeten leerlingen zich met hun leerlingenpas bij de balie melden.


Een dag later. Misschien is er een lesuur uitgevallen en hadden deze brugklassers de keuze om in de mediatheek te werken.  Ze laten zien dat niet alleen ouderejaars, maar ook zij rustig zelfstandig kunnen studeren!


Een groepje leerlingen is er door hun docent Duits op uitgestuurd om een eenvoudig leesboekje te zoeken in de mediatheek. Boeken worden ook weer teruggebracht en worden tussen de balie-activiteiten door ons weer opgeruimd.Later op de ochtend, een ander lesuur, andere leerlingen.

 

Een week later, woensdagochtend. Leren met boeken, werken op de computer, boeken lenen, boeken terugbrengen. Om advies vragen voor het lenen van een literatuurboek. Een leerling geeft in een tussenuur bijles aan een andere leerling."Kleine" pauze, lesuren: leerlingen komen en leerlingen gaan - uit alle klassen van alle geledingen.

 
 

En dan is het Grote Pauze! De mediatheek stroomt vol, er is na een minuut of tien zelfs bijna geen plek meer. Dat gebeurt niet zo vaak.De mediatheek is in de eerste plaats een werkruimte, waar leerlingen met hun schoolwerk bezig kunnen zijn of een boek kunnen lezen. Maar in de pauze is het ook wel een beetje ontmoetingsruimte en als iedereen desondanks toch serieus bezig is, genieten we van een gezellige, ontspannen werksfeer.


Eigen laptop mee, gebruik maken van wifi in een rustig hoekje.
Het rode bankje is altijd een populair plekje, maar ja ... vol is vol...Na de pauze is het ineens heel stil en is er gelukkig gelegenheid om de laatste hand te leggen aan de vitrine. Voor Valentijnsdag staat deze altijd helemaal in het teken van de Liefde!


Bij het rode bankje is nog een presentatie van boeken die leuk gebruikt kunnen worden voor de BookFace wedstrijd. Een paar meisjes hebben deze ontdekt en zijn enthousiast bezig om nog leuke selfies met de boeken te maken.


Niet alleen op de computer wordt geknipt en geplakt. Niet iedereen vindt het fijn om altijd alles op de computer te doen. Deze leerlingen nemen de schaar en de plakstift nog echt ter hand om een opdracht te verwerken.


Aan het eind van de middag zijn er niet zoveel leerlingen meer en hebben wij tijd om nieuwe boeken in te werken in de catalogus en voor allerlei andere werkzaamheden. De mediatheekruimte, de boeken en computers zijn natuurlijk het meest zichtbaar, maar veel van ons werk vindt plaats in de digitale ruimte en soms ook in de klas - voor bijvoorbeeld een les mediawijsheid of een presentatie ter voorbereiding van het sector- of profielwerkstuk. Maar dat is weer een ander verhaal.
donderdag 4 februari 2016

Goede start van boekenjaar 2016, landelijk en in de mediatheek

2016: Jaar van het Boek, ons jaar begint goed!
Maandag 4 januari vond in de bibliotheek in Amstelveen/boekhandel Venstra de feestelijke start van het Jaar van het Boek plaats. Voor mediatheekcollega Ellen en mij was dat een thuiswedstrijd, dus wij waren erbij!

Een vraaggesprek met Eppo van Nispen tot Sevenaer als voorzitter van de organiserende stuurgroep vormde de enthousiaste inleiding, gevolgd door een Ode aan het boek door Nico Dijkshoorn. 
De Amstelveense bibliotheek is voor hem een vertrouwde omgeving, want hij heeft hier jarenlang gewerkt en in de herinnering die hij aan de vroegere boekhandel had, herkenden wij op onze beurt weer veel.
Als gevolg van de bezuinigingen en teruglopende boekverkopen hebben bibliotheek en boekhandel een paar jaar geleden van de nood een deugd gemaakt: Libris Venstra is bij de OB in het stadshart ingetrokken. Het is de enige combivestiging van dien aard in ons land en daarom uitverkoren als locatie voor de kick-off van dit boekenjaar. Voor bibliotheek en boekhandel was dit een mooie opsteker, want in gezelschap van de burgemeester en in aanwezigheid van de uitgenodigde pers brak ook minister Jet Bussemaker een lans voor het boek. 
Om precies 4 uur op de 4e januari knalde de kurk van de champagnefles en zo was het Jaar van het Boek officieel geopend. Met bubbels en babbels werd de bijeenkomst voortgezet: een vrolijke start van wat hopelijk een mooi boekenjaar gaat worden. 


In de mediatheek hadden we voor een leuke start van dit boekenjaar de actie BookFace in petto. Eind vorig jaar boden  drie vmbo leerlingen hun hulp aan voor een gedeelte van hun maatschappelijke stage. Een kleine voorbereiding voor onze BookFace actie leek ons wel een leuke opgave! We hebben hen met twee gloednieuwe fotocameraatjes de school in gestuurd om docenten en leerlingen te verleiden om met hun favoriete boek op de foto te gaan. Voor de eerste foto's was het nog even zoeken naar de vorm, maar dat ging allengs beter. De voorbeelden hebben tot gisteren in de vitrine gestaan. 

In januari hebben we een een presentatie van geschikte boeken in de mediatheek gemaakt met nieuwe voorbeeldfoto's, want allerlei collega's raakten besmet met het BF virus en daar kwamen de origineelste foto's uit voort! O.a. via onze Facebookpagina hebben we de leerlingen opgeroepen om mee te doen aan een wedstrijd voor de origineelste / leukste foto.


Prachtig! Ik kon mijn collega nauwelijks vinden in de foto van Elvis Peeters' boek.


Vandaag was er nog een groepje meisjes heel enthousiast bezig, we zijn benieuwd naar de resultaten!
Volg ons op Facebook voor meer foto's en binnenkort de winnaar(s): Facebook Mediatheek-Hermann-Wesselink-Collegewoensdag 21 januari 2015

BOEKBLOG: boekentips van de mediatheek

Een jaar geleden schreef Ellen Rodrigo een enthousiaste recensie over Vele hemels boven de zevende.
Inmiddels zijn er meer fans van Griet op de Beeck in de mediatheek! Dat heeft o.a. geresulteerd in een nieuwe recensie van Marga Ven:

Kom hier dat ik u kus door Griet Op de Beeck
  
Roman over Mona: als kind, als vierentwintigjarige en als vijfendertigjarige. Als kind moet Mona leren omgaan met de plotselinge dood van haar moeder en de komst van een nieuwe stiefmoeder; als jonge vrouw stort ze zich op haar werk als dramaturge en verliest ze zichzelf in een moeizame relatie met een bekend schrijver. Tenslotte staat in het laatste deel haar verhouding met haar vader en diens ziekte en overlijden centraal.

Het eerste deel van deze roman is heel meeslepend. We kijken mee met Mona als negenjarige, die na de dood van haar strenge moeder overgeleverd is aan een stiefmoeder, die onvoorspelbaar gedrag vertoont en altijd in de slachtofferrol zit. Mona doet alles om haar tevreden te houden en ontwikkelt daardoor een verantwoordelijkheidsgevoel dat niet bij haar leeftijd past. Zo zorgt ze voor haar broertje en (stief)zusje en wil ze ook controle houden op haar steeds meer afwezige vader.
In het tweede deel van het boek zakt het verhaal wat in.  Mona kampt met de naweeën van haar onzekere jeugd. Ze start een relatie, maar de egocentrische Louis kan haar niet echt gelukkig maken en ook haar stiefmoeder blijft een kille vrouw. Mona ziet zichzelf: ze weet hoe het leven geleefd moet worden, maar het wil niet lukken; ze is niet gelukkig, maar ze is ook niet bij machte om iets aan haar situatie te veranderen.
Het derde deel van het verhaal is weer bijzonder en doet denken aan “Vele hemels boven de zevende”, het eerste boek van Op de Beeck. Door de ziekte van Mona’s vader veranderen de verhoudingen binnen het gezin. Eindelijk krijgen we wat te horen over de echte moeder van Mona en over de gevoelens van haar vader. Uiteindelijk maakt dit ziekbed wat los bij Mona en durft ze te kiezen voor zichzelf. Ze beëindigt haar relatie en misschien kan ze toch nog gelukkig worden…: ‘Ik denk: dat is het, ik wil durven, eindelijk. Ja.’ (p.382)
Een mooi  en warm boek, prachtig geschreven en met fijne Vlaamse verzuchtingen. Een aanrader!
Marga Ven

Leeuwenstrijd door Thomas van Aalten (bovenbouw HAVO/VWO)

Roman over de vier generaties vaders en zonen Dona, tegen de achtergrond van de Nederlandse geschiedenis van de laatste honderd jaar.
In 2012 is de puber Luca geschorst van school omdat hij iemand geslagen heeft. Hij logeert bij zijn opa die hem meeneemt naar Duynstaete, een voormalig jongensinternaat dat in eigendom is van de familie. In een kist op Duynstaete vindt Luca een leeuwenpak. Dit leeuwenpak blijkt in de levens van vader, grootvader en overgrootvader Dona een grote rol gespeeld te hebben. Ook Luca wil wel iets met dat leeuwenpak.
In elke hoofdstuk is één van de vier mannen de ik-persoon en vertelt over zijn leven. Hierbij wordt een goed, af en toe wat té gedetailleerd, tijdsbeeld gegeven van de periode waarin de hoofdpersoon leeft. Het leeuwenpak speelt in elk van de levens een rol: zo is overgrootvader Gino tijdens de Tweede Wereldoorlog gevlucht voor de Nazi’s in het leeuwenpak. In het leeuwenpak durven de vaders en zonen dingen die ze zonder het pak niet gedurfd zouden hebben.
Van Aalten geeft veel ruimte aan het beschrijven van de tijd waarin de ik-personen leven. Hij geeft informatie over de Tweede Wereldoorlog, demonstraties tegen kernwapens in de jaren 80 van de vorige eeuw,  spionage door de Binnenlandse Veiligheidsdienst (nu AIVD), Vietnamdemonstraties, muziek, drugs, Twin Towers, social media en de Occupy-beweging. Dit ligt er soms een beetje te dik bovenop, waardoor de aandacht van de hoofdpersoon afgeleid wordt. Toch is Leeuwenstrijd een boeiende familiegeschiedenis, die het waard is gelezen te worden. Van Aalten laat mooi de onderlinge relaties en verhoudingen tussen vaders en zonen zien en hoe elke generatie zich op zijn beurt afzet tegen de vorige generatie. Ellen Rodrigo


Tamar door Mal Peet (D-niveau)
  
Een Young Adult-roman met twee verhaallijnen. De ene speelt tijdens de Tweede Wereldoorlog, de andere in 1995.
In 1944 worden twee mannen (met codenamen Dart en Tamar) gedropt in Apeldoorn om daar leiding te geven aan het verzet. Hun standplaats is een afgelegen boerderij. Op de boerderij woont een jonge vrouw, Marijke, met haar oma. Tamar is hier tijdens de oorlog al eerder geweest en heeft een geheime  liefdesrelatie met Marijke opgebouwd.  Ook Dart vat gevoelens voor haar op, maar spreekt deze niet uit. Het verhaal van Dart en Tamar laat goed de schrijnende omstandigheden zien tijdens de oorlog : de honger en kou, de radeloosheid, de gevaren van het verzet plegen, de angsten die mensen uitstaan.
In de tweede verhaallijn laat de opa van het tienermeisje Tamar na zijn zelfmoord  haar een doos met merkwaardige voorwerpen na. Aan de hand van deze voorwerpen maakt Tamar een reis door Cornwall, in de hoop te achterhalen waarom haar opa haar deze voorwerpen heeft nagelaten. Tamar woont samen met haar moeder, nadat haar vader vijf jaar geleden is verdwenen, zonder een spoor na te laten. Tijdens haar speurtocht leert Tamar haar opa op een heel andere manier kennen en ontdekt ze de reden van de verdwijning van haar vader. Die verdwijning heeft alles met haar opa te maken.
Het verhaal komt moeizaam op gang, maar zodra duidelijk begint te worden welke raakvlakken de beide verhaallijnen hebben, wordt het verhaal spannend, ontroerend en aangrijpend. Veel omvattende roman voor de geoefende Young Adult-lezer, met thema’s als liefde, haat, trouw,  Tweede wereldoorlog en verzet.  Goed uitgewerkte plot.
Volgens het nawoord van de schrijver is Tamar deels gebaseerd op ware feiten en gebeurtenissen.
Ellen Rodrigo


Zeven minuten na middernacht / Patrick Ness en Siobhan Dowd (C-niveau)

De 13-jarige Conor wordt geplaagd door vreselijke nachtmerries. Zwarte nachtmerries over duisternis en de rand van een afgrond waarop Conor balanceert. Maar ook als hij wakker is, wordt hij niet met rust gelaten: de taxusboom, het monster, (vergelijkbaar met “de Herrie” in de Chaostrilogie)  die op de begraafplaats achter de tuin staat komt tot leven en laat Conor niet met rust. De boom wil Conor drie verhalen vertellen. Als de verhalen verteld zijn, verwacht de boom dat Conor het vierde verhaal zal vertellen, de waarheid. Het monster wil dat Conor de afloop van de steeds terugkerende  nachtmerrie zal gaan inzien.
Conor woont alleen met zijn moeder, die kanker heeft. Zijn vader is verhuisd naar Amerika en heeft een nieuw gezin gesticht. Conor heeft eigenlijk niemand met wie hij zijn verdriet wil en kan delen. Op school trekt hij zich terug. Door de verhalen helpt het monster hem om alle gebeurtenissen en emoties onder ogen te zien. Hierdoor leert Conor hoe hij zijn moeder kan loslaten. “Conor hield zijn moeder heel stevig vast. En daardoor kon hij haar eindelijk loslaten”.
Het idee voor dit aangrijpende verhaal is van de schrijfster Siobhan Dowd. Ze heeft het boek niet kunnen afmaken omdat ze overleed aan kanker. Aan Patrick Ness is gevraagd het verhaal af te maken.
De illustraties van Jim Kay geven het verhaal een extra lading.
Prachtig , aangrijpend verhaal over verlies, loslaten, rouw en rouwverwerking. Een verhaal dat je bij zal blijven. Ellen Rodrigo.
  

 Sophie met vleugels door Polly Williams (D-niveau)
 vertaling van: The Angel at No. 33 

Onder D-niveau valt gewoonlijk Young Adult ofwel Cross-over literatuur, vertaald of oorspronkelijk Nederlands.
Gezien de leeftijd van de hoofdpersonen valt Sophie met vleugels hier niet onder, maar het is wel heerlijk uitnodigende chick-lit voor meiden (en dames) voor wie het lezen liever een beetje luchtig moet blijven.
Dat luchtige slaat dan vooral op het taalgebruik en de observaties van Sophie, want het onderwerp van het boek is serieus. De auteur valt er met de eerste zin mee in huis, compleet met de humoristische noot: Sophie wordt tijdens een avondje stappen overreden en sterft ter plekke. Net toen ze haar belabberdste onderbroek droeg. Een gele, maatje stadion. Ze ligt in Regent Street, met haar rok omhoog. Die onderbroek zou je vanuit de ruimte nog kunnen waarnemen.
Dit zijn de woorden van Sophie zelf. Want afwisselend met Jenny, haar beste vriendin, zal zij het verhaal vertellen - het verhaal van na haar dood met flashbacks naar het verleden.
Sophie was een spetterende jonge vrouw, grappig en mooi. Jenny, haar beste vriendin kan niet aan haar tippen, althans zo ziet zij het zelf. Sophie laat een man en een zoontje achter en er zijn genoeg vriendinnen die de knappe weduwnaar en het lieve zoontje willen opvangen en verzorgen na haar dood. Ze betrekken Jenny daarin en richten een heuse hulpclub voor de nabestaanden op. Dat leidt soms tot grappige situaties, maar tussen dat alles door is het verdriet van de man en zijn zoontje en van Jenny heel aanwezig, evenals de pijn om haar geliefden van Sophie, die overal tussendoor zweeft en af en toe zelfs invloed probeert uit te oefenen. De (goede) afloop laat wat lang op zich wachten.
Een boek dat soms ontroerend, soms grappig, soms wel overdreven - bijvoorbeeld in hoe de tegenstellingen tussen de vlotte en mooie Sophie en de lompe Jenny worden uitvergroot - en in ieder geval erg Engels is. De oorspronkelijke titel is meer to the point dan de Nederlandse vertaling.
Rineke Jungst
  woensdag 26 november 2014

Mediawijsheid en de mediatheek

In deze week  van 21 t/m 28 november is de WEEK VAN DE MEDIAWIJSHEID
Een mooie gelegenheid om weer eens iets te vertellen over hoe de mediatheek daarmee bezig is in onze school. En niet alleen in deze ene week!


Zoals al vele jaren zijn ook dit schooljaar alle brugklassen weer begonnen met de eerste lessen informatievaardigheden. De mediatheek is tijdens zo'n les even helemaal alleen voor een brugklas.
De nieuwe leerlingen maken kennis met de mediatheek en hoe je boeken en informatie kunt zoeken.
Ze krijgen veel zoekopdrachten: waar staan de jeugdboeken en hoe vind je die in de kast, hoe kun je in de catalogus een boek zoeken op titel, op auteur of op onderwerp...

De gekleurde rugbandjes op de leesboeken geven een niveau aan. Welke kleur hebben de Engels B-niveau-boekjes?
Maar ook: hoe vind je in een boek je weg met behulp van een inhoudsopgave of een register en waar kun je vinden of een boek vertaald is of niet.Op de computers moeten ze bijvoorbeeld zoeken welke databanken wij zelf in de mediatheek hebben, maar ook waar ze die in de openbare bibliotheek kunnen vinden. Wat databanken zijn, moeten ze dan natuurlijk ook weten.

En hoe zoek je het antwoord op een lastige vraag in Wikipedia, welke zoekterm(en) kun je het best gebruiken en welke link kies je dan uit het resultatenrijtje?
Als de vragen lastiger worden, helpen we hen even een beetje op weg. De docent - vaak de mentor in deze uren - doet ook mee. En zo zijn we met elkaar enthousiast en gezellig bezig.
De antwoorden worden ter plekke nagekeken en zo is het resultaat meteen bekend.


Voor de herfstvakantie hadden alle brugklassen deze lessen in de mediatheek gehad.
In de mediatheek noemen wij dit gewoonlijk informatievaardigheden. Een bescheiden onderdeel daarvan: hoe en waar zoek ik zo goed mogelijk informatie.
In de afgelopen jaren heeft de mediatheek een tweede lessenronde voor brugklasleerlingen uit vmbo, havo en vwo verzorgd, maar dan bij het vak informatiekunde. Eén les had vooral ten doel leerlingen kritisch te leren kijken naar websites en de betrouwbaarheid en bruikbaarheid van informatie. De tweede les (alleen in havo en vwo) ging vooral om het doelgericht zoeken, verwerven en verwerken van informatie door te werken via een stappenplan. We hebben eerder hierover in onze Blognotes geschreven. Maar er is nu iets veranderd.


Dit schooljaar krijgen voor het eerst alle brugklassen - ook de tweetalige atheneumklassen - twee lessen mediawijsheid bij informatiekunde/computer skills. Aan de eerste les is weinig veranderd. Het doel van de tweede les blijft ook overeind, maar krijgt een extra dimensie.
De inhoud van de opdracht gaat nu over de risico's en gevaren van het internet en social media. We geven de leerlingen allerlei informatie die daarmee te maken heeft. Die informatie hebben we verzameld in een Symbalooblok onder de naam Digibewust: Digibewust / mediatheek HWC.
Zij moeten informatie over één van de onderwerpen verwerken in een folder.


Vorige week zijn we met de eerste lessen gestart bij Informatiekunde en we zijn reuze benieuwd, vooral hoe deze nieuwe les in alle klassen zal gaan uitpakken. Het is best een omvangrijke opdracht.
En daarmee hebben we onze lessen informatievaardigheden in feite verbreed naar mediawijsheid en naar alle klassen. Weer een stap in de goede richting!
In onze vitrine en ook op facebook besteden we aandacht aan de Week van de Mediawijsheid.
De mediatheek onderschrijft het belang van mediawijsheid voor kinderen en ijvert voor het opnemen van mediawijsheid in lessen en vakken. Structureel hebben wij daarmee een bescheiden begin gemaakt in samenwerking met verschillende docenten en met die ervaring en contacten willen we verdergaan.

De Week van de Mediawijsheid staat in dit jaar van 25 jaar Kinderrechtenverdrag in het teken van de rechten van het kind op mediawijsheid.
Vanwege de razendsnelle ontwikkelingen is het tijd dat we nadenken over welke kaders wij (opvoeders, docenten, overheid, industrie, mediamakers) nodig hebben om kinderen optimaal en in veiligheid te kunnen laten bewegen en ontwikkelen in deze nieuwe samenleving vol media.
Het Kinderrechtenverdrag zou deze kaders kunnen bieden volgens de organisatoren.
Jl. maandag is het Manifest "Recht op mediawijsheid" aan de Kinderombudsman overhandigd.
Alle informatie over de week van de mediawijsheid is te vinden op de website http://weekvandemediawijsheid.nl/.  De website van Mediawijzer.net biedt heel veel informatie en materiaal voor ouders, opvoeders, leerkrachten, docenten en andere professionals.