Spanning

Spanning
Spannende weken: boeken en examens

Over Mediatheek Blognotes

Welkom op de weblog van de HWC mediatheek!
In deze weblog wil ik nieuwe ontwikkelingen en activiteiten in onze mediatheek onder de aandacht brengen van docenten, schoolleiding en ouders. De mediatheek heeft meer te bieden dan alleen boeken en computers. Ontdek wat dat is op deze weblog.
Daarnaast willen we allerlei nieuws brengen, dat gerelateerd is aan boeken, lezen, ict en onderwijs, mediawijsheid en informatievaardigheden, auteursrecht en plagiaat. Kortom: alles wat ons in de mediatheek bezighoudt en wat voor anderen in school ook interessant of inspirerend kan zijn.
Deze weblog is weliswaar in de eerste plaats bedoeld voor onze collega's in school, maar is - wederom in de eerste plaats - ten bate van het gebruiksgemak volledig openbaar op het internet. Uit privacy overwegingen zullen we daarom alleen de naamafkortingen van het HWC hanteren. Iedereen is natuurlijk zelf vrij om zijn eigen naam volledig of met de schoolafkorting te vermelden in reacties. Wij hopen dat er veel geïnteresseerden in school zijn, die het de moeite waard vinden ons blog te volgen.
Maar ook ouders van leerlingen, collega-mediathecarissen in den lande of andere belangstellenden zijn van harte welkom om ons blog te volgen en desgewenst te reageren. Om de waardering en informatiewaarde te kunnen peilen, hopen wij op vele reacties, vooral vanuit school, maar ook daarbuiten.
Bovendien zijn alle collega's bij deze uitgenodigd om nieuws, dat in dit kader past, aan ons door te geven teneinde dit aan de Blognotes toe te voegen. Gelieve dit te sturen aan het Gmail-adres dat bij deze weblog hoort: rineke.hwc@gmail.com.
Als beheerder van de Mediatheek Blognotes behoud ik me het recht van plaatsing en verwijdering van berichten en reacties voor.